top of page
IMG_1280.JPG

Pili Koko

Close Blood:  A broader extension of the meaning is "Relationships", "Close Relationships", and "Close        Relationships as a Kanaka" to ʻĀina, Kai, Kahawai, Iwi Kupuna, Makani and all Natural Resources.

Pili Koko is a 501(c) (3) non-profit founded in 2022 for the purpose "to educate and facilitate the preservation and stewardship of all natural resources of cultural and historical significance that are important for the benefit of present and future generations in perpetuity."

"E hoʻonaʻauao a e hoʻolaukaʻi i ka mālama ʻana a me ka kahu

ʻāina ʻana i nā waiwai kūlohelohe a me nā wahi pana no kēia 

hanauna a me nā hanauna e hiki mai ana a mau loa aku"

bottom of page